خصوصی
۰

چهارمضراب ابوعطا – تک‌نوازی سنتور علیرضا زیبا

۰

کنسرت تصویری فرهنگ شریف و سعید رودباری -اجرای شهرضا

۰

شب‌های شعر انستیتو گوته – شب هشتم و دهم

۱

حدیث عشق – به یاد استاد احمد عبادی

۰

سرگذشت رادیو – ابوالحسن صبا

۵

مسند خورشید – اجرای خصوصی شجریان، موسوی، کسایی، شاهزیدی و رضا کسایی

۰

حدیث عشق – استاد سیامک ایقانی

۰

نغماتی در ماهور – اجرای خصوصی جلیل شهناز و حسن کسایی

۰

بر مَرکبِ مُرکّب- عارف شاهدنواز – تکنوازی سنتور

۰

رسم دلبری – اجرای خصوصی مظفر شفیعی و جلیل شهناز

۲

بداهه نوازی کیهان کلهر و بهروز جمالی – فروردین ۹۸

۱

کنسرت رادیو فرانسه – عقیلی، محمدی، دریایی، شریعت‌زاده و تربتی

کانال تـلـگرام خصـوصـی